L’agenda europea per a l’economia col·laborativa: una primera valoració

Barcelona, 2 de juny de 2016

La Comissió Europea ha presentat aquest passat 2 de Juny una sèrie d’orientacions dirigides als Estats membre en matèria d’economia col·laborativa. Tal com va anunciar en la seva estratègia sobre el mercat únic, el motiu principal de formular aquestes orientacions és la varietat de normatives amb que està responent cada Estat i la necessitat de crear un mercat únic europeu.

Com a experts en economia col·laborativa voldríem fer una primera valoració -fonamentada entre d’altres en les conclusions del projecte europeu P2Pvalue en matèria de recomanacions de polítiques públiques a les administracions sobre economia col·laborativa.

Voldríem, sobretot, apuntar més que al que conté i argumenta l’¨Agenda europea per a l’economia col·laborativa¨, a valorar algunes absències rellevants en el seu contingut:

Considerar les ciutats

Les orientacions van dirigides als Estats membre. Tot i així, l’entorn on es concentra l’activitat i on més visibles són els impactes socials i medioambientals és a les ciutats. Trobem a faltar la pertinença en incorporar en les recomanacions la perspectiva de les ciutats en el diagnòstic, així com en la definició de línies regulatòries a seguir en mèteria d’economia col·laborativa. En aquest sentit, el passat 24 de Maig el Comitè de les regions de la Unió Europea va organitzar una reunió amb 10 ciutats europees a Brussel·les per, d’una banda, valorar i construir indicadors d’impacte al voltant l’economia col·laborativa, i per una altre, traslladar a la Comissió Europea la importància de tindre present la visió de les ciutats europees, així com l’opinió de la reportera del Comite de les Regions sobre la dimensió local i regional de l’economia col.laborativa, Benedetta Brighenti.

Diferenciació de models i oportunitat per fer escalar l’economia social

Un aspecte central, al que també apunten les recomanacions de Brighenti, és la necessitat de diferenciar entre models econòmics. A grans trets, d’una banda el model corporatiu de multinacionals que proveeixen plataformes per la producció col·laborativa basades en programari privatiu i dades tancades, on els usuaris compten amb una limitada capacitat de control (com seria el cas de models com Uber o AirBnb). I d’una altre banda el model procomú, basat en iniciatives del tercer sector o/i cooperatives i PIMES que proveeixen plataformes basades en tecnologia i dades obertes, on els usuaris i usuàries tenen un major control i involucració en el procés, i amb una finalitat procomú, social o d’interès públic general.

Igual que en qualsevol altre àmbit d’actuació econòmica, les regulacions no han de ser indistintes a tots dos models, sinó que han d’adaptar-se a les diferents modalitats d’activitat econòmica. Per aquest motiu, promovent aquelles que tinguin un millor impact econòmic i social als territoris. L’economia col·laborativa ha estat i és una gran oportunitat per transformar el sistema econòmic com a via de sortida a la crisis econòmica de 2008, doncs està fent escalar modalitats d’economia basada petites i mitjanes empreses i en l’economia social. La Comissió Europea sembla ignorar aquest model d’economia social i procomú, fent present els models tradicionals i únicament els de grans corporacions a l’economia col·laborativa.

Necessitat d’adoptar una perspectiva multidisciplinar davant d’un fenomen complexe

L’agenda apunta a la importància cabdal i la gran capacitat d’impacte de l’economia col·laborativa. Un mercat únic per potenciar-la és important, però no es l’únic aspecte que hauríen de considerar les administracions. L’economia col·laborativa està tenint impactes de grans dimensions més enllà de l’econòmic, com ara al dret de l’habitatge, drets laborals, o contaminació a les ciutats. En aquest sentit altres direccions generals (com la de mediambient, treball, assumptes socials i inclusió, justícia i consumidors, o xarxes de comunicació) també estan treballant en matèria d’economia col·laborativa. Una visió més integradora dels apropaments de les altres Direccions Generals ens semblaria per tant oportú. Particularment la de ¨DG Connect¨, lligada a les comunicacions.

L’economia col·laborativa no només té un impacte al territori, també a Internet on s’allotgen les plataformes. La política de dades, protocols o programari de les plataformes d’economia col·laborativa pot determinar l’evolució d’Internet i fins i tot la seva continuïtat com espai descentralitzat tal com el coneixem avui. En aquest sentit, seria rellevant emfatitzar la importància que les plataformes optin per un sistema de dades obertes, que faci transparent la seva actuació, crear oportunitats d’activitat econòmica al voltant de les dades, i alhora ajudant a entendre el seu impacte i a regular el sector.

Consulta a la ciutadania

Preveient aquest impacte tan gran de l’economia col·laborativa i en molts àmbits més enllà de l’econòmic, la Comissió Europea podria animar als Estats membre i altres administracions a obrir processos de consulta a la ciutadania. Així com a dur a terme recerques d’impacte que  mantinguin informada la ciutadania.

Rol de les administracions per vetllar per l’interès general en moments de grans canvis

Per últim, donat que s’anticipen transformacions socioeconòmiques de molt abast, però en gran mesura es desconeixen amb profunditat els impactes de l’economia col·laborativa, la Comissió Europea podria apuntar al rol de les administracions a preservar l’interès general, per potenciar els models que millor pugui donar resposta als reptes socials.

 

Mayo Fuster Morell
Directora Dimmons – Recerca en procomú digital
Internet Interdisciplinary Institute (IN3)Universitat Oberta de Catalunya
Dimmons.net
Email: mfuster@uoc.edu
Telèfon: 648877748

 


 

Altres Recursos d’interès:

9 de Juny (18:30h) – Debat ¨De l’economia col·laborativa corporativa al cooperativisme de plataforma¨ amb Trebor Schotz al CCCB (Sala Mirador): http://www.meetup.com/Barcelona-procomuns-meetup/events/231045332/

Declaracions i propostes de polítiques públiques de procomuns.net per una economia col·laborativa procomu: http://procomuns.net/ca/politiques/

Agenda europea per a l’economia col·laborativa: