Convocatòria oberta: Formació i pràctica en perspectiva de gènere en economia de plataforma

La persona seleccionada s’incorporarà com a estudiant en pràctiques a Dimmons, grup de l’IN3 de la UOC

Les pràctiques seran semipresencials i extracurriculars. 

Funcions: 

● Estudi de l’estat de l’art i experiència de treball de camp per al mapejament de plataformes en l’àmbit de cures i feministes. 

● Experiència de treball de camp pel mapejament de l’ecosistema digital amb perspectiva feminista i de gènere a Barcelona (dimensions de qualitat feminista i indicadors de pràctiques feministes). 

● Suport en l’eix feminista (Digista) del programa d’impuls digital MatchImpulsa

● Participació en els seminaris acadèmics i altres activitats organitzades pel grup.

● Formació en el camp d’estudis en economia de plataforma amb perspectiva feminista i de gènere (lectures de materials principals generats pel grup). 

Les pràctiques extracurriculars consten d’un total de 160 hores i es realitzaran entre l’octubre de 2021 fins juliol de 2022, de dilluns a divendres a mitja jornada i en el període que s’acordi. S’ofereix un ajut a l’estudi marcat per la universitat d’origen.

Demanem: 

● Estudis de ciències socials o economia amb perspectiva feminista.

● Català, castellà i anglès. 

● Es valora coneixement en l’àmbit de l’economia digital. 

Sol·licituds: 

És imprescindible per participar en el procés de selecció enviar al correu coopedu@uoc.edu el currículum, indicant el nom exacte de la oferta. Si ets estudiant de la UOC has d’enviar la teva sol·licitud a través de l’eina de pràctiques (Xperience).

La UOC és una universitat innovadora, arrelada a Catalunya i oberta al món. La missió de la UOC és formar les persones al llarg de la vida i contribuir al seu progrés i al de la societat. 

D’acord amb la visió del seu Pla estratègic, la UOC vol ser una universitat que, connectada en xarxa amb la resta d’universitats del món, impulsi la construcció d’un espai global de coneixement i faci recerca de frontera sobre la societat del coneixement. 

La UOC té un model educatiu propi, innovador i centrat en l’estudiant, que ofereix una formació de qualitat i personalitzable, alhora que fomenta la competitivitat dels estudiants i contribueix al progrés de la societat.