Política de privacitat

Darrera actualització: 15 de març de 2022

T’advertim que aquesta Política de Privacitat pot patir modificacions en qualsevol moment, per la qual cosa t’avisarem dels possibles canvis anunciant-ho a la web i informant de la data de la seva última revisió.

El tractament de les teves dades personals es duu a terme d’acord amb les exigències de la Llei Orgànica 3/2018, d’1 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals (LOPD), i del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD).

Responsable del tractament de dades personals

El responsable del tractament de les dades dels usuaris del web www.dimmons.net és la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (en endavant, UOC), amb seu a l’avinguda del Tibidabo, 39-43, Barcelona, Espanya, i NIF G-60667813. Pots posar-te en contacte amb la Delegada de Protecció de Dades a través de l’adreça electrònica dpd@uoc.edu.

Com hem obtingut les teves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen dels formularis accessibles al web, i de la teva participació en sessions organitzades per DIMMONS.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Les teves dades personals seran tractades amb la finalitat de participar en els esdeveniments organitzats per DIMMONS, per a la realització de la investigació de recerca-acció del grup i millorar la teva experiència al web.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal pel tractament de les teves dades és l’acceptació d’aquesta política de privacitat al enviar un dels formularis.

Aquesta acceptació de la política de privacitat al formulari ens dona el consentiment per a la difusió d’imatges que es pugin enregistrar als esdeveniments organitzats per DIMMONS.

Així mateix, l’interès legítim de la UOC per a la reemissió d’enquestes de satisfacció relacionades amb els esdeveniments.

Quines mesures de seguretat s’apliquen per protegir les teves dades?

La UOC tractarà les dades personals de manera absolutament confidencial. Així mateix, ha implementat mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir la seguretat de les mateixes i evitar la seva destrucció, pèrdua, accés o alteració il·lícites. A l’hora de determinar tals mesures, s’han tingut en compte criteris com l’abast, el context i les finalitats del tractament, l’estat de la tècnica i els riscos existents.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

La UOC compta amb col·laboradors que fan possible que es puguin implementar diferents programes i esdeveniments. Aquests també tenen accés a les dades com a part de l’acord de col·laboració. DIMMONS compta amb Barcelona Activa com a col·laborador i per tant com a receptor de les dades recollides com a resultat del desenvolupament de programes i esdeveniments amb les que hagi signat un acord.

Quins són els teus drets en relació a les dades de caràcter personal?

– Dret d’accés: Consultar de quines dades personals disposem.

– Dret de rectificació: Modificar les dades personals de les que disposem, quan aquestes siguin inexactes.

– Dret d’oposició: Sol·licitar que no tractem les dades personals per a algunes finalitats concretes, així com a no ser objecte de decisions individuals automatitzades.

– Dret de supressió: Sol·licitar que eliminem les dades personals.

– Dret de limitació: Sol·licitar que limitem el tractament de les dades personals.

– Dret a la portabilitat: Sol·licitar que us entreguem la informació de la que disposem en un format informàtic.

-Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat competent: Presentar una reclamació.

Sense prejudici de l’exercici dels teus drets davant del Responsable del tractament, en qualsevol moment pots presentar una reclamació davant de l’autoritat competent per defensar els teus drets en matèria de protecció de dades a través de la pàgina web www.apdcat.gencat.cat.

Per exercir aquests drets, és suficient que ens facis arribar una comunicació a la Fundació per la Universitat Oberta de Catalunya, bé per correu electrònic a l’adreça fuoc_pd@uoc.edu o bé mitjançant correu postal a l’adreça Avinguda Tibidabo 39-43, Barcelona, amb la referència “Protecció de dades”. La sol·licitud haurà de contenir còpia del teu DNI o un altre document d’identificació equivalent, així com el contingut mínim previst a la normativa aplicable. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats, se’t podrà requerir per tal que l’esmenis. L’exercici d’aquests drets és gratuït, si bé podrà cobrar-se un cànon quan les sol·licituds siguin infundades, excessives o repetitives.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari o usuària, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remetis a www.dimmons.net exonerant a Dimmons (UOC), de qualsevol responsabilitat sobre aquesta qüestió.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari o la usuària accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari d’inscripció i/o subscripció.