GLOCAL Centre de recerca

glocal

Dimmons compta amb una organització derivada, l’Associació Glocal, entitat de la xarxa de l’Economia Solidària de Catalunya (XES), nascuda l’any 2001, que ha desenvolupat un rol propi de recerca-acció i, al mateix temps, ha interaccionat i sinergiat amb el grup de recerca Dimmons. En els seus inicis, Glocal es configura al voltant dels moviments antiglobalització i el paper de la ciutadania en la transformació social. En aquest sentit, una de les primeres contribucions de l’Associació és el directori i la “Guia útil 2003 per a la transformació social a internet” amb més de 1.000 recursos a Catalunya (2003). En el mateix any 2003, Glocal impulsa l’Infoespai a la plaça del Sol del barri de Gràcia, un espai de referència dels moviments socials a la ciutat de Barcelona i embrió de projectes com la Cooperativa Integral Catalana. En aquest marc de col·laboracions, Glocal ha participat de projectes de finançament europeu com són els fons Erasmus+ o European Voluntary Service.

L’Associació Glocal també va ser un suport bàsic del grup de recerca Dimmons en l’organització i dinamització del treball en xarxa de les primeres jornades Procomuns els anys 2016 i 2017. Així com de les jornades posteriors de Sharing Cities Action, els anys 2018 i 2019. També és important destacar que Glocal ha generat diversos convenis de col·laboració amb Dimmons, un d’ells vinculat a la tesi doctoral d’Enric Senabre sobre metodologies de cocreació.