Estudiant en pràctiques per a la línia de recerca en gènere digital a Dimmons

L’estudiant s’incorporarà a la línia de recerca de gènere digital a Dimmons, un grup de recerca de l’IN3 (Universitat Oberta de Catalunya) centrat en la innovació socioeconòmica i de gènere relacionat amb els reptes i les oportunitats que obre la revolució digital i, més concretament, en l’àmbit de l’economia col·laborativa i el procomú. En particular, l’estudiant participarà en projectes competitius nacionals i internacionals liderats pel grup en el marc de la línia de recerca de gènere digital i col·laborarà per aprendre i veure les tasques de seguiment derivades del VIII Congrés d’Economia Feminista, que Dimmons va coorganitzar el març de 2023.

Quines seran les teves tasques?

 • Implementació del projecte PID2020-115065RB-I00 Gender equality qualities of the platform economy. A framework of analysis del Ministerio de Ciencia e Innovación.
 • Coordinació de la «COST Action CA21118 Platform Work Inclusion Living Lab» (P-WILL) del European Cooperation in Science and Technology.
 • Seguiment d’accions derivades del VIII Congrés d’Economia Feminista celebrat el març de 2023.
 • Revisió bibliogràfica i estudi de l’estat de l’art sobre economia de plataforma i digital amb perspectiva de gènere.
 • Mapatge de l’ecosistema digital amb perspectiva feminista i de gènere a l’Estat espanyol.
 • Participació en els seminaris acadèmics i altres activitats organitzades pel grup.

Les pràctiques seran semipresencials, a jornada parcial en horari de matí. La seu física de referència serà la situada a Rambla Poblenou 156, Barcelona.

Sobre la UOC

La UOC és una universitat pionera i experta en aprenentatge en línia que forma les persones al llarg de la vida i que focalitza la recerca i la innovació en la interacció entre la tecnologia i les ciències humanes i socials. És una universitat global, nativa digital i amb mandat públic.


A la UOC volem incorporar el millor talent, vetllant per la igualtat d’oportunitats sense tenir en compte raons de gènere, edat, ètnia o religió, orientació sexual o qualsevol altra condició física, personal o social aliena a les condicions de mèrit i capacitat.

Quin tipus de perfil cerquem?

 • Estudis de ciències socials o economia amb perspectiva feminista.
 • Es valorarà que l’estudiant hagi cursat estudis de gènere (sigui en l’educació formal o informal).
 • Es valorarà el coneixement de marcs teòrics i metodologies feministes i crítiques.
 • Es valorarà el coneixement de l’ecosistema feminista digital de l’àmbit de Barcelona i Catalunya.
 • Català, castellà i anglès
 • Paquet Office
 • Es valorarà el coneixement de programes de programari lliure
 • Es valorarà el coneixement de programari d’anàlisi qualitativa de dades (NVivo, Atlas.ti) i el coneixement d’eines per a l’anàlisi i la visualització de dades.

Sol·licitud

És imprescindible per participar en el procés de selecció enviar al correu coopedu@uoc.edu el currículum, indicant el nom exacte de l’oferta. Si ets estudiant UOC pots presentar la teva candidatura a través de l’eina de pràctiques Xperience.