Sobre DIMMONS [ca]

DIMMONS

DIMMONS

Missió de Dimmons:

«Fomentar la innovació socioeconòmica i de gènere a través de la recerca, l’experimentació metodològica i l’acció per a una societat orientada al comú»

Agenda de recerca:

El grup de recerca Dimmons a l’IN3 (Universitat Oberta de Catalunya) es centra en la innovació socioeconòmica i de gènere relacionada amb els reptes i oportunitats que obre l’esfera de la revolució digital, i més concretament, en l’economia col·laborativa i els comuns. Altres termes adoptats en certes ocasions per referir-se a aquests temes són innovació social, producció basada en els comuns (CBPP), cooperativisme de plataforma/obert, o economia compartida. Aquests fenòmens s’aborden des de tres perspectives:

 • Economia: Emergència i implicacions econòmiques de la producció col·laborativa, la configuració d’un nou model de producció basat en el coneixement obert, nivell d’activitat econòmica i models de negoci.
 • Polítiques públiques: cocreació de polítiques i innovació política en àrees emergents de política pública, i conflicte i mobilització social associats a les regulacions de la innovació socioeconòmica.
 • Innovacions metodològiques i estudis de futur: Ciència oberta i innovació metodològica emergent de l’economia col·laborativa aplicada a la recerca i altres àmbits. Dilemes de governança i escenaris potencials vinculats a fronteres altament innovadores obertes pel desenvolupament tecnològic.

En relació amb aquests objectius, Dimmons també està alineat amb diferents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) establerts per les Nacions Unides el 2015. Especialment amb l’objectiu número 8: Promoure un creixement econòmic inclusiu i sostenible, l’ocupació i el treball decent per a tothom, i l’objectiu 5: Assolir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i les nenes.

Dimmons és un Grup SGR (“grup de recerca consolidat” oficialment reconegut per l’AGAUR, agència de recerca de la Generalitat de Catalunya) amb el número de registre 2021 SGR 01383.

Principis guia:

cocreation 1 Sobre DIMMONS [ca]
action 1 Sobre DIMMONS [ca]
open know Sobre DIMMONS [ca]
transdisciplinary Sobre DIMMONS [ca]

Orientat a l’acció: Orientat a l’acció d’impacte i a avançar en el canvi en la resolució de reptes socials i aprofitant les oportunitats de les societats.

 • Recerca per informar i millorar el disseny de processos organitzatius, models econòmics, polítiques, qüestions legals i tecnologia.
 • Impacte econòmic de la recerca, afavorint l’exploració de resultats i una transició del sistema cap a una economia que posa les persones al centre.
 • Promoció d’una relació empoderadora i sostenible amb la tecnologia.

Excel·lència i qualitat de la recerca: Alt rendiment de la recerca, talent i rigor.

Transdisciplinarietat per abordar reptes des de diverses perspectives.

 • Recerca orientada a la missió més que a la metodologia o a la disciplina.
 • Considerant perspectives socioeconòmiques, de gènere, ambientals.

Pluralisme metodològic i experimentació (ús intensiu de mètodes de cocreació, col·laboratius, visuals i orientats a les dades).

 • Innovació en la gestió de la recerca: explorant mètodes àgils, cura mútua i dinàmiques de gènere.

Coneixement obert:

 • Enfocament lleuger, reproductibilitat i comunicació multiobjectiu.
 • 100% de publicacions en accés obert.
 • Publicació de dades obertes i kits d’eines de recerca.

Transparència: Processos públics, transparents i responsables respecte als socis, impacte i fonts de finançament.

Cocreació del coneixement: Obertura com a part d’un ecosistema de cocreació (versus grup tancat estil “torre d’ivori”).

 • Afavorint un ecosistema de modes plurals de compromís.
 • Esforç intens dedicat a difondre i crear relacions i alimentar la construcció de comunitats (reunions, col·laboracions, esdeveniments).
 • Col·laboracions amb la societat civil, els responsables de polítiques, els actors econòmics i altres institucions de recerca.

Glocal: Aliances globals i locals, perspectiva i lligams amb Barcelona, Catalunya i internacionalment.