Estudiant en pràctiques en perspectiva de gènere en economia de plataforma

La UOC és una universitat innovadora, arrelada a Catalunya i oberta al món. La missió de la UOC és formar les persones al llarg de la vida i contribuir al seu progrés i al de la societat.

D’acord amb la visió del seu Pla estratègic, la UOC vol ser una universitat que, connectada en xarxa amb la resta d’universitats del món, impulsi la construcció d’un espai global de coneixement i faci recerca de frontera sobre la societat del coneixement.

La UOC té un model educatiu propi, innovador i centrat en l’estudiant, que ofereix una formació de qualitat i personalitzable, alhora que fomenta la competitivitat dels estudiants i contribueix al progrés de la societat.

La persona seleccionada s’incorporarà com a estudiant en pràctiques a l’IN3 de la UOC.

Les pràctiques seran semipresencials i curriculars.

Funcions:

  • Formació al camp d’estudis en economia de plataforma amb perspectiva feminista i de gènere (lectures de materials principals generats pel grup).
  • Estudi de l’estat de l’art i experiència de treball de camp per al mapejament de plataformes en l’àmbit de cures i feministes.
  • Experiència de treball de camp pel mapejament de l’ecosistema digital amb perspectiva feminista i de gènere a Barcelona (dimensions de qualitat feminista i indicadors de pràctiques feministes).
  • Participació en l’eix feminista (Digista) del programa d’impuls digital MatchImpulsa i el Congrés d’Economia Feminista, Barcelona 13 – 18 de març de 2022.
  • Participació en els seminaris acadèmics i altres activitats organitzades pel grup.

Les pràctiques aniran d’octubre del 2022 fins al desembre del 2022, de dilluns a divendres a mitja jornada. S’ofereix un ajut a l’estudi marcat per la universitat d’origen.

Demanem:

  • Estudis de ciències socials o economia amb perspectiva feminista.
  • Català, castellà i anglès
  • Capacitat per treballar en entorns habituals de la UOC i Internet, en general
  • Es valorarà coneixement en l’àmbit de l’economia digital

Sol·licituds:

És imprescindible per participar en el procés de selecció enviar al correu coopedu@uoc.edu el currículum, indicant el nom exacte de l’oferta. Si ets estudiant de la UOC, has d’enviar la teva sol·licitud a través de l’eina de pràctiques (Xperience).